Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której to zasadnicze zasady są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność danej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do rodzaju i takiej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której kwota przekracza 500 zł koniecznie musi być stwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają możliwość dodać następne warunki. Na ogół są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wielkość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.
Pożyczki pod zastaw nieruchomoÅci - Podzastaw.org http://kindozra.hatenablog.com/entry/2015/04/02/080434
Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (z reguły są to kwoty rzędu kilkunastu tys. zł) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie posiada właściwej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie dostanie. Dlatego też prywatny inwestor pragnąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez dokonanie zapisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby ludzi jedynie możliwą do uzyskania.